Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και μέτρηση οριζοντίου δικτύου για τον έλεγχο μικρομετακινήσεων σε περιοχή με κατολισθήσεις.

Σε παραθαλάσσια δομημένη περιοχή , παρουσιάσθηκε σοβαρό πρόβλημα κατολίσθησης.  Στο σημείο μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν έργα αντιστήριξης-σταθεροποίησης . Γεωτεχνικοί τοποθέτησαν 4 αποκλισιόμετρα σε σωλήνες σε πασσάλους του συστήματος αντιστήριξης. Από τους γεωτεχνικούς  υποδείχθηκαν και υπόλοιπα τα σημεία που θα πρέπει να ελέγχονται (αντικειμενικά σημεία).

Από μας ζητήθηκε ο έλεγχος των μετακινήσεων των αντικειμενικών σημείων και μάλιστα με ιδιαίτερα μεγάλη ακρίβεια της τάξης των 1-2 mm.

Σαν στόχο θέσαμε να σχεδιασθεί μία διαδικασία μέτρησης, που περιλαμβάνει τον γεωμετρικό σχεδιασμό του δικτύου, τα όργανα μέτρησης και το πρόγραμμα των μετρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να “φανούν ” στοχαστικά σημαντικές μετακινήσεις με το ελάχιστο δυνατό μέγεθος.

Η μέθοδος ανάλυσης μικρομετακινήσεων, που επιλέχθηκε, αποτελεί συγκερασμό των μεθόδων δύο από τις έγκριτες σχολές  για την μελέτη μικρομετακινήσεων της σχολής του Πανεπιστημίου Αννοβέρου και της σχολής του Πανεπιστημίου Καρσλούης.

Ο σχεδιασμός της διαδικασίας μέτρησης έγινε με εξομοίωση γεωδαιτικού δικτύου με κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας (accuracy and reliability).

Έγιναν τέλος οι μετρήσεις της εποχής 0. Τα αποτελέσματα της συνόρθωσης του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν σαν αναφορά για τον υπολογισμό πιθανών μετακινήσεων. Τα αποτελέσματα ήταν καλά και φαίνεται ότι είναι δυνατό να εντοπισθούν μετακινήσεις της τάξης των 2-3 χιλιοστών.P1030754.jpga

20160420_095938.jpga20160420_102240.jpga20160420_102513.jpgaP1030755.jpgaP1030756.jpga

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Σεμινάριο με θέμα «Πτήσεις με μη επανδρωμένα πτητικά μέσα»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΡΗΣΗ Δρ. Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο της Βόννης τις εργασίες επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο “Vermessung mit unbemannten Flugsysteme” , ήτοι “Μετρήσεις με μη επανδρωμένα πτητικά μέσα”.

Την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν από γνωστούς ακαδημαϊκούς οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα drones, οι θεωρητικές βάσεις της κοντινής φωτογραμμετρίας και οι τύποι των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται.
Μια ιδιαίτερη παρουσίαση έκανε ο καθηγητής Goerres Grenzdoerffer από το Πανεπιστήμιο του Rostock, σχετικά με τα νομικά θέματα που προκύπτουν από τις αεροφωτογραφήσεις από drones. Έτσι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, απαγορεύεται κάθε αεροφωτογράφηση ιδιοκτησιών από αέρος, εφόσον μπορεί να αναγνωρισθεί η ταυτότητα ανθρώπου σε αυτές. Επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή δήλωση του ιδιοκτήτη μιάς έκτασης.
Την δεύτερη μέρα παρουσιάσθηκαν από στελέχη τεχνικών γραφείων, διάφορες εργασίες που είχαν εκτελέσει, με στοιχεία κόστους και ποιότητας που επετεύχθηκαν.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου : Seminario

 

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Συμμετοχή σε ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.). με θέμα : «Εκτιμητικά ζητήματα ξενοδοχείων».

Στα πλαίσια της ενημέρωσης της εταιρείας μας σχετικά με τις εξελίξεις που σχετίζονται με την εκτίμηση αξιών ακινήτων, ο Διπλ. Μηχ. Σταύρος Αντωνόπουλος παρακολούθησε την ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.). με θέμα : «Εκτιμητικά ζητήματα ξενοδοχείων».
Ο Σταύρος Αντωνόπουλος είναι μέλος του ΕΛ.Ι.Ε.

Programma Imeridas ELIE

 

 

 

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Ολοκλήρωση σηματοδότησης χρήσεων σε μεγάλη τουριστική επένδυση.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες οριοθέτησης χρήσεων σε μεγάλη τουριστική επένδυση στην Ερμιονίδα. Οι συντεταγμένες των σημείων που οριοθετήθηκαν παραδόθηκαν από τον ιδιοκτήτη σε σύστημα ΕΓΣΑ 1987. Η κατασκευή των πινακίδων έγινε από την εταιρεία «Α-ΔΟΜΗΣΗ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.». Για την οριοθέτηση χρησιμοποιήθηκε το σύστημα GPS, GS 14 3,75G & UHF Performance, της LEICA.

P1030344.jpg1

P1030345.jpg1

 

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες σε όλη την Ελλάδα από την ΜΕΤΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.

Με την εφαρμογή μεθόδων μονοεικονικής φωτογραμμετρίας (DLT) και χρησιμοποιώντας το ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής, είναι δυνατή η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές φωτογραφίες. Είναι δηλαδή δυνατός ο μετασχηματισμός της φωτογραφίας σε χάρτη της περιοχής, στο Κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87.
Οι ορθοφωτοχάρτες που παράγονται είναι αντίστοιχοι με τοπογραφική αποτύπωση κατά την στιγμή της αεροφωτογράφισης. Η δημιουργία τους δεν βασίζεται στην φωτοερμηνεία, αλλά στην επιστήμη της φωτογραμμετρίας, που παράγει αποτελέσματα αντίστοιχα της τοπογραφικής αποτύπωσης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μηχανικούς, δικηγόρους, αρχιτέκτονες τοπίου, κατασκευαστές, αρχαιολόγους καθώς και σε ιδιοκτήτες εκτάσεων που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία καθώς μπορεί να δώσει πληροφορία με υψηλό βαθμό ακρίβειας:
1) Στον καθορισμό δασικών εκτάσεων κατά την ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας.
2) Στην πιστοποίηση κτισμάτων με τις ακριβείς τους διαστάσεις.
3) Στις μετρήσεις διαστάσεων και εμβαδομετρήσεις.
4) Στη διαχρονική αποτύπωση κατασκευών (us build σχέδια).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Παρατίθενται παραδείγματα ορθοφωτοχαρτών:
• Ορθοφωτοχάρτης περιοχής Ερμιόνης από αεροφωτογραφία του ΟΚΧΕ 1989.

ERMIONH

Ο ορθοφωτοχάρτης είναι σε κλίμακα 1:2000 αλλά για λόγους οικονομίας  αποθηκεύτηκε με χαμηλή διακριτική ικανότητα. Η πραγματική διακριτική ικανότητα του ορθοφωτοχάρτη φαίνεται σε απόσπασμα που επισυνάπτεται εδώ με κλίμακα 1:500. ERMIONH 500
• Ορθοφωτοχάρτης περιοχής Κρανιδίου από αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ 1945.

KRANIDI

Ο ορθοφωτοχάρτης είναι σε κλίμακα 1:5000 αλλά για λόγους οικονομίας  αποθηκεύτηκε με χαμηλή διακριτική ικανότητα. Η πραγματική διακριτική ικανότητα του ορθοφωτοχάρτη φαίνεται σε απόσπασμα που επισυνάπτεται εδώ με κλίμακα 1:2000. KRANIDI 2000Η χαμηλή διακριτική ικανότητα αυτού του ορθοφωτοχάρτη οφείλεται στην ποιότητα των αεροφωτογραφιών του 1945.

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Δωρεάν διάθεση Γεωχωρικών Δεδομένων σε Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ, διατίθενται δωρεάν τα ψηφιακά δεδομένα που παράγει και διαχειρίζεται ο ΟΚΧΕ, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα οφέλη της διαλειτουργικότητας και να επιτευχθεί συνοχή και συνέχεια σε όλες του τις δράσεις.

Τα δεδομένα δίνονται από τον ΟΚΧΕ με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα και θα προωθούνται μέσω των περιφερειακών τμημάτων του συλλόγου στους επαγγελματίες του χώρου με την ίδια άδεια.

Περισσότερα στο συννημένο αρχείο.

ceb4ceb9ceb1ceb8ceb5cf83ceb7-ceb3ceb5cf89cf87cf89cf81ceb9cebacf89cebd-ceb4ceb5ceb4cebfcebcceb5cebdcf89cebd

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

ISO 9001:2008

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της αλλά και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

BQC

Με γνώμονα τα παραπάνω η ΜΕΤΡΗΣΗ προχώρησε αρχικά στο σχεδιασμό και εν συνεχεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών, κάτι που ελάχιστα τεχνικά γραφεία διαθέτουν.

Έτσι η ΜΕΤΡΗΣΗ σήμερα έχει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τις τοπογραφικές μελέτες & μετρήσεις.

 

BQC

Κοινοποίηση:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page